Słupsk - Nieruchomości Puławski
PL
DE
GB
FR
76-200 Słupsk
ul. Tuwima 23/11
tel. 0 691 541 969
Mieszkania
Domy
Działki
Obiekty i grunty komercyjne
 
działki
oferta nr NP0936 - działka budowlana w Kobylnicy
Numer oferty:NP0936
Rodzaj transakcji:sprzedaż
Lokalizacja:Kobylnica
Forma własności:własność
Powierzchnia:1 253 m2
Funkcja w planie:mieszkalno - usługowa
Uzbrojenie terenu:w drodze przy działce
Cena:100 000 zł

Teren płaski, działka ogrodzona. Działka przeznaczona według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kobylnica – Południe" pod zabudowę usługowo – mieszkaniową z dostępem do drogi publicznej.

B – tereny mieszkaniowe, które stanową grunty orne w klasie IV b.

Przeznaczenie terenu:

a) teren zabudowy usługowo – mieszkaniowej, dopuszcza się sąsiedztwo działek o zabudowie usługowej z działkami o zabudowie mieszkaniowej, a także sąsiedztwo obiektów usługowych i mieszkaniowych na jednej działce lub na działkach sąsiednich, dopuszcza się rozwój gospodarstw ogrodniczych, dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej,

b) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 8 m od drogi dopuszcza się lokalizację budynków na granicy działki, z wyjątkiem granicy z drogą, powierzchnia zabudowy – maksymalnie 45% powierzchni działki, powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 35% powierzchni działki, wysokość zabudowy – do 2 kondygnacji, poziom posadowienia parteru – maksymalnie 50 cm, dachy budynków strome, o kącie nachylenia 25o - 55o, pokrycie dachowe – dachówka ceramiczna, materiały dachówkopodobne, zabudowa na działce zharmonizowana pod względem kolorystyki, zastosowanych materiałów i form architektonicznych,

c) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej, odprowadzanie ścieków – do sieci kanalizacji sanitarnej, odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych – z terenów utwardzonych i ewentualnie z dachów do kanalizacji deszczowej, zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej, zaopatrzenie w energię cieplną – z indywidualnych kotłowni, ewentualnie z sieci ciepłowniczej, zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami zarządzającego siecią, uzbrojenie: prąd, woda, kanalizacja w drodze.

Powyższe informacje nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lecz mają wyłącznie charakter informacyjny i zostały uzyskane na podstawie oświadczeń Sprzedającego